• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Primalex MIXX

Charakteristika

Primalex MIXX je disperzní nátěrová hmota ve 14 svěžích, moderních odstínech určená pro samostatné použití i pro obarvování bílých vnitřních malířských hmot Primalex.

Použití

K dosažení světlých i intenzivních odstínů na vnitřní i vnější použití.

Doporučené použití PRIMALEX

Všechny bílé malířské nátěry Primalex – nejlépe Primalex Polar nebo Primalex Profitech Arctic.

Při aplikační teplotě schnutí +10° – 25° cca 4 hodiny při samostatném použití.,

PŘÍPRAVA PODKLADU
Postup při obarvování bílých nátěrových hmot pomocí Primalex MIXX:

Před použitím Primalex MIXX důkladně protřepeme a následně nadávkujeme požadované množství do bílé nátěrové hmoty a důkladně promícháme. Podle vzorových ředících poměrů uvedených na čelní straně etikety získáme požadovaný odstín.
Podklad pro nátěr musí být soudržný, nelze použít na stěny, ze kterých v důsledku vzlínání nebo prosakování vlhkosti odpadává nátěr nebo omítka. Podklad musí být vyzrálý, zbavený nečistot, mastnoty (omytím mýdlovým roztokem), popř. dalšího napadení jako jsou plísně nebo řasy. Silnější vrstvy starých nátěrů je třeba oškrábat. Nové omítky musí být vyzrálé min. 4 týdny. Nové stěny a staré pevné povrchy penetrujeme Primalexem Univerzální penetrace; opravované povrchy stěn s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujeme Primalexem Hloubková penetrace podle jejich návodu k použití.
Nanáší se zpravidla ve 2 vrstvách, v případě potřeby u odstínově výrazně odlišných podkladů i ve více vrstvách.

Postup při přímé aplikaci Primalex MIXX:

Před použitím Primalex MIXX důkladně protřepeme. Podklad musí splňovat požadavky – viz předchozí odstavec. Pokud se Primalex MIXX naředí vodou (1 obj. díl : max. 0,2 dílu vody), použijeme jej pouze na první nátěr savého podkladu (Nepoužívat na méně savé nerovné povrchy, kde v důsledku naředění může docházet ke stékání nátěru). Druhý nátěr provádíme nátěrovou hmotou nezředěnou.
Nanáší se válečkem nebo štětkou zpravidla ve 2 vrstvách, v případě potřeby u odstínově výrazně odlišných podkladů i ve více vrstvách.

Složení

vodná suspenze titanové běloby, mletého vápence, dalších plniv a organické disperze s přídavkem aditiv

Technické parametry

Omyvatelnost (cykly): třída 2, dle ČSN
Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly): více než 10.000 cyklů
Přídržnost na betonu (MPa): min. 1,78
Obsah těkavých látek (%): max. 40

Informace o výrobku

Vydatnost V jedné vrstvě a při samostatném použití: 8-10 m2/kg (doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách).
Ředění Při samostatném použití – pokud ředíme vodou (1 obj. díl : max. 0,2 dílu vody), použijeme jej pouze na první nátěr savého podkladu (Nepoužívat na méně savé nerovné povrchy, kde v důsledku naředění může docházet ke stékání nátěru). Druhý nátěr provádíme neředěný.
Balení 1 kg a 500g
Aplikace štětka, stříkání, váleček
Dokumenty ke stažení Vzorník odstínů MIXX – pozor na možné zkreslení Vašeho monitoru/tiskárny