• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Primalex PLASTIK BÍLÝ

Charakteristika

Otěruvzdorný vnitřní nátěr pro reliéfní malbu. Je plněn přírodním celulózovým vláknem, které umožní vytvořit reliéfní vrstvu bez praskání. Podle míry ředění vytvoří buď hladký povrch (především pro základní vrstvu) nebo bez přidání vody plastický reliéf výšky 2 až 3 mm. Vlastní struktura je přímo závislá na použitém typu aplikačního nářadí. Propustný pro vodní páry.

Použití

Omítky a sádrokartonové desky ve vnitřních prostorech.

Doporučené použití PRIMALEX

Obývací prostory, reprezentativní prostory, kanceláře, prodejní prostory, dětské pokoje.

Technické parametry

Bělost (% BaSO4): min. 86
Objemová hmotnost (kg/l): 1,75
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0
Přídržnost na betonu (MPa): 0,59
Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,02
Obsah těkavých látek (%): max. 27

Informace o výrobku

Vydatnost Při dvou nátěrech 1,5 – 2 m2/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.
Balení Plastové obaly 7,5 kg, 15 kg, 40 kg (jen na objednávku)
Aplikace stříkání, váleček