• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Primalex VRCHNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO LESKLÁ

Charakteristika

Primalex VRCHNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO LESKLÁ je určena k vrchním nátěrům dřeva a kovů určených pro venkovní i vnitřní prostředí. Nátěr je vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, je tvrdý a přitom velmi pružný.

Použití

K vrchním nátěrům dřeva a kovu pro vnitřní i venkovní použití. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Při teplotě 23°C: zasychání proti prachu 5 hodin, úplné zaschnutí 24 hodin. Možnost opětovného nátěru při teplotě 23°C: po 24 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Příprava podkladu – dřevo: Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je vhodné ošetřit povrch impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. Pro vnitřní prostředí doporučujeme impregnaci napouštěcí fermeží.
Nerovnosti povrchu můžete vyspravit Primalexem Univerzálním tmelem nebo Primalex Tmelem pod syntetické barvy. Poté natřete povrch Primalexem Základní barvou na dřevo syntetickou.
Příprava podkladu – kov: Kovové povrchy je nutné zbavit rzi a očistit od případné mastnoty. Nerovnosti povrchu můžete vyspravit nebo Primalex Tmelem pod syntetické barvy. Podklad natřete 1-2 vrstvami Primalex Základní barvou antikorozní syntetickou. Hliník a pozinkované povrchy je nutné ošetřit základní reaktivní barvou.
Na takto upravené povrchy můžete nanášet Primalex Vrchní barvu v 1-2 vrstvách, interval mezi jednotlivými vrstvami je 24 hodin. Barvu před aplikací důkladně promíchejte.

Složení

Nátěr na bázi alkydové pryskyřice.

Technické parametry

Obsah netěkavých látek (%): 52% obj.
Hustota při 23°C (g/cm3): 0,9-1,16
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu): 0,398
Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu): 0,342

Informace o výrobku

Vydatnost V jedné vrstvě 15 m2/l dle odstínu, typu povrchu a způsobu aplikace.
Ředění Nedoporučuje se. Doporučené ředidlo S6006 a S6001 pro mytí pomůcek a úkapů.
Balení Plechovky 0,75 l, 5 l, 10l
Aplikace štětec, stříkání, váleček
Hotové barevné odstíny
Barvy na monitoru a z tiskárny se mohou lišit od skutečného odstínu.