• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Primalex ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO

Charakteristika

Primalex ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO je určena k základním nátěrům dřevěných povrchů určených pro venkovní i vnitřní prostředí. Nátěr má velmi dobrou kryvost, rychle schne a je velmi dobře brousitelný. Nestéká ani na svislých plochách.

Použití

K základním nátěrům dřeva. Barvu lze také nanášet i jako mezivrstvu na kovové povrchy natřené Primalex Základní barvou antikorozní.

Při teplotě 23°C: zasychání proti prachu 12 hodin, úplné zaschnutí 12 hodin. Možnost opětovného nátěru při teplotě 23°C: po 12 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je vhodné ošetřit povrch impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. Pro vnitřní prostředí doporučujeme impregnaci napouštěcí fermeží. Nerovnosti povrchu můžete vyspravit Primalex Univerzálním tmelem.
Na takto upravené povrchy můžete nanášet Primalex Základní barvu na dřevo v 1-2 vrstvách, interval mezi jednotlivými vrstvami je 8-12 hodin. Nátěr před aplikací důkladně promíchejte. Doporučujeme aplikovat Primalex Základní barvu na dřevo v odstínu, který se nejvíce blíží odstínu vrchní barvy.
Zaschlý povrch základního nátěru je vhodné přebrousit a po následném očištění od prachu natřít Primalex Vrchní barvou syntetickou nebo Primalex Barvou na okna syntetickou.

Složení

Základní nátěr na bázi alkydové pryskyřice.

Technické parametry

Obsah netěkavých látek (%): 52 obj.
Hustota při 23°C (g/cm3): 1,13-1,42
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu): 0,286
Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu): 0,246

Informace o výrobku

Vydatnost V jedné vrstvě 12 m2/l dle odstínu, typu povrchu a způsobu aplikace.
Ředění Nedoporučuje se. Doporučené ředidlo S6006 a S6001 pro mytí pomůcek a úkapů.
Balení Plechovky 0,75 l, 5 l
Aplikace štětec, stříkání, váleček
Hotové barevné odstíny
Barvy na monitoru a z tiskárny se mohou lišit od skutečného odstínu.