• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Feelings Effect Paint

TYP: Plně matná průsvitná vrchní barva pro vytváření dekorativních efektů na stěnách.

VHODNOST: Plně matná nízkozápachová vodouředitelná průsvitná vrchní barva do suchých prostorů na povrchy, které byly předtím natírané s Feelings Interior Paint. Pro vytváření dekorativních efektů na stěnách.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Vnitřní stěny a stropy.

 

 

 

 

 

effect_paint_tab.jpg
Základní barvy CAP
Barevná škála Rozsah odstínů Vzorkovnice Tikkurila Feelings. Konečný odstín FEELINGS EFFECT PAINT bude závislý na odstínu FEELINGS INTERIOR PAINT, který byl použit jako podkladový nátěr.
Stupeň lesku 6. Plně matný
Emisní třída stavebního materiálu M1
Vydatnost 13–18 m2/l na jeden nátěr. Výše uvedená vydatnost je orientační a je závislá na mnohých faktorech včetně textury a pórovitosti podkladu
Velikosti balení 3 l, 1 l
Ředidlo Voda
Způsob nanášení Štětcem nebo válečkem. Zakončete dekoračním válečkem.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Zaschlý na dotek po 3 hodinách. Úplně vytvrzený po 14 dnech.
Odolnost proti vymývání Odolává čistění mokrým hadrem.
Tepelná odolnost 85 °C, ISO 4211-3.
Objem sušiny Kolem 20 %.
Hustota approx. 1.1 kg/l
Skladování Chraňte před mrazem.
Kód výrobku 813_0601
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být od 15 do 23 oC, a relativní vlhkost vzduchu od 30 do 70 %.
Příprava Příprava podkladu:Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty, olejů, vosku, a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. Povrch doporučujeme umýt vhodnými čistícími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. a rovněž nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zbaveny lesku. Zabezpečte, aby byl povrch důkladně připravený.Základní nátěr: Nenatřené a dříve natřené stěny a stropy natřete dvěmi nátěry s Feelings Interior Paint jako základní nátěr.
Natírání Před použitím dobře promíchejte a válečkem nebo štětcem rovnoměrně aplikujte jeden nátěr s FEELINGS EFFECT PAINT. Ihned po nanesení válečkujte s dekoračním válečkem vždy stejným směrem, postupně, v přibližně 1 metrových pásech. Po každém páse odstraňte z dekoračního válečku přebytečnou barvu válečkováním po čistém hrubším papíře nebo kartonu. Je-li to nutné dosáhnout průsvitnějšího nátěru, zřeďte barvu do 20 % vodou.
Čištění nástrojů Ihned po práci nářadí očistěte vodou.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se déletrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechovaní prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –
Soubor: feelings_effect_paint_2.pdf