• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Taika 2 Pearl Glaze

TYP: Vodouředitelná tónovatelná speciální lazura vytvářející dvoubarevné perleťové efekty.

VHODNOST: Použitelná na povrchy stěn natřené akrylátovými barvami od Tikkurily jako např. Feelings Interior Paint. Protože Taika Pearl Glaze je transparentní, tak použitá podkladová barva má zásadní význam pro konečný efekt. Dobré osvětlení zdůrazňuje výsledek.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Vnitřní stěny, na které chcete vytvořit dekorační efekty.

 

 

 

 

glaze_2.jpg
Barevná škála 1. modro-žlutá
2. měděno-tyrkysová
3. zlato-stříbrná
4. fi alová lila-zelenkavá
5. červeno-měděná
Stupeň lesku 3. Pololesklý
Emisní třída stavebního materiálu M1
Vydatnost 9-12 m2/l na jeden nátěr
Velikosti balení 1 l
Ředidlo Voda
Způsob nanášení Štětcem, efektovým válečkem, stříkáním. Při běžném stříkání:
použijte trysku 1,8 mm a nařeďte vodou do 40%.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Zaschlý na dotek po 24 hodinách. Přetíratelný po 1–2 dnech.
Vlhkost, chlad a silná vrstva mohou zvýšit dobu schnutí.
Odolnost proti vymývání Odolává lehkému čistění vlhkým hadrem.
Tepelná odolnost 85°C (ISO 4211-3)
Objem sušiny cca 20%
Hustota 1.1 kg/l, závisí na odstínu (ISO 2811)
Skladování Chraňte před mrazem.
Kód výrobku 006_6100_4
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu
a povrchu by měla být nejméně +10ºC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 70%.
Příprava Nenatřené povrchy:
Odstraňte nečistotu a prach z nenatřených povrchů. Povrch vyspravte tmelem PRESTO nebo SPAKKELI PUTTY a zaschlý povrch přebruste.
Odstraňte prach po broušení.

Předtím natřené povrchy:
Povrch odmastěte s naředěným čistícím prostředkem MAALIPESU, důkladně opláchněte vodou a nechte proschnout. Odstraňte odlupující se nátěr. Vhodným tmelem od tikkurily vyspravte praskliny, díry a kazy atd. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zmatněné.
Odstraňte prach po broušení.
Základní nátěr Jako základní nátěr použijte FEELINGS INTERIOR PAINT. Aplikujte 2 nátěry. Použijte váleček s krátkým vláknem vytvářející jemnou strukturu a nanášejte co nejtenší vrstvu. Pro dokonalý konečný vzhled TAIKA PEARL GLAZE musí být povrch co nejlépe vyspravený.

Výrobek je transparentní a konečný vzhled závisí na podkladové barvě. Dvojbarevný efekt je nejlépe viditelný na bledém podkladě:
třpytivý povrch je nejvíce viditelný, když na povrch dopadne světlo, jinak je viditelná doplňková barva. Bude li podklad tmavý, třpytivý povrch bude zvýrazněný a doplňková barva zůstane skryta.
Natírání Před použitím dobře promíchejte. Lazuru aplikujte válečkem s
krátkým vláknem, ve větším množství přibližně v metrových pásech.
Na dosažení plynulých přechodů použijte váleček. Nátěr roztáhněte
do co nejtenší vrstvy a lazuru rozneste rovnoměrně po povrchu. Na šablony použijte ochrannou pásku, kterou ihned po natření odstraňte. Aplikujte 2 nátěry pro více působivý a dokonalý povrch.

Poznámka: Pokud je povrch dobře vyspravený, práce s výrobkem je jednoduchá, jak pro začátečníky tak i pro profesionály.

Efekty:
Natřete malou část (přibližně 1m²) 1 krát. Použijte váleček s krátkým vláknem a nátěr aplikujte ve větším množství. Po nanesení použijte efektový váleček, štětec nebo houbu pro vytvoření vzorů. Nejdříve si však zkušebně naneste tenkou vrstvu na kartonový papír nebo jiný podklad.

TAIKA PEARL GLAZE je vhodná pro aplikaci přes malířské šablony. Pro podrobnější instrukce si prostudujte Tikkurila malířskou brožuru.

Čištění nástrojů Odstraňte přebytečnou lazuru z nářadí a očistěte vodou a mýdlem. Na zaschlý štětec použijte TIKKURILA PENSSELIPESU.
Pokyny pro údržbu Taika Pearl Glaze má konečnou trvanlivost a odolnost během 1 měsíce. V tomto období čistěte povrch neutrálními přápravky (pH 6-8) a pomocí měkkých štetců nebo hader. Vždy po omytí je povrch třeba opláchnou a vysušit.
Udržovací ošetřování Použijte návod jako na již natřené povrchy.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES (kat A/l) 200g/l(2010)
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem zacházejte opatrně. Vyvarujte se dlouhodobému vdechování a prachu ze stříkání. Soubor: taika_pearl_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –