• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Tunto Fine

TYP: Vodou ředitelný akrylátový tmel jemný.

VHODNOST:  Vhodný  na nové a dříve natřené betony, potěrem opatřené povrchy, na cihly,  dřevovláknité desky, sádrové povrchy a sádrokartonové stěny, je-li požadována  strukturní povrchová úprava. Tunto Fine může být  také nanášen na stropy.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Stěny a stropy v suchých interiérech.

 

 

 

 

 

 

tunto_heino_tab.jpg
Základní barvy AP a C
Barevná škála Může být tónováno podle barev vzorkovnice TUNTO Colour Card. Podmínky osvětlení a struktura povrchu výrobku přispívají ke konečnému barevnému efektu. Před tónováním musí být výrobek dobře promíchán.
Stupeň lesku 6. Plně matný
Vydatnost 1–9 m2/l v závislosti na metodě nanášení jak je následovně:– silnovrstvé válečkování 1–1,5 m2/l – tenkovrstvé válečkování 4-5 m2/l – nanášení kartáčem 2–2,5 m2/l – nanášení širokou stěrkou 2–2,5 m2/l – nanášení malou stěrkou 7–9 m2/l
Velikosti balení 2,7 l a 9 l
Ředidlo Voda
Způsob nanášení Použijte váleček a pro vzorování použijte například široký štětec, nůž na tapety, pevný štětec nebo šablonový váleček.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu přetíratelné po 24 hodinách
Zvláštní charakteristika Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, metodě natírání a podmínkách natírání.
Objem sušiny cca 53%
Hustota 1.0 kg/l, ISO 2811.
Skladování Chraňte před mrazem.
Kód výrobku 960_7014
Podmínky nanášení Povrch, který se má upravovat musí být suchý a teplota vzduchu, povrchu a nátěru musí být minimálně +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.
Příprava Nenatřené povrchy: Očistěte nenatřené povrchy od nečistoty a prachu. Je-li třeba, povrchy vyrovnejte vhodným tmelem PRESTO LIGHT FILLER. Natřete všechny neupravené povrchy s natónovaným FEELINGS UNIVERSAL PRIMER nebo FEELINGS INTERIOR PAINT. Předtím natřené povrchy: Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem MAALIPESU a pečlivě opláchněte vodou. Je-li třeba, povrchy vyhlaďte vhodným tmelem PRESTO FILLER. Použijte brusný papír a osmirkujte natřené lesklé povrchy až jsou matné a odstraňte prach po broušení.
Nanášení TUNTO – dekorativní úpravu povrchu dobře před použitím promíchejte. K aplikaci výrobku použijte váleček. Povrch může být opatřen vzorem např. pomocí širokého štětce, nožem na tapety, pevným štětcem nebo šablonovým válečkem. Nános tmelu rozetřete do silné vrstvy na stěnách v interiéru přibližně jeden m2 najednou a udělejte okamžitě na povrchu konečný vzor. Vyhněte se příliš silným vrstvám protože mohou způsobit, že suchý povrch popraská. Pro jednotný povrch si rezervujte dostatek tmelu, který budete míchat v jedné nádobě, abyste zamezili barevnému rozdílu.
Vyplňování Jestliže chcete rovný nátěr nebo různý druh struktury povrchu, přetmelte povrch TUNTO s vhodným tmelem TIKKURILA PRESTO FILLER. Pokračujte v úpravě od Přípravy nenatřeného povrchu.
Čištění nástrojů Nářadí vyčistěte vodou nebo TIKKURILA PENSSELIPESU (čistič štětců).
Pokyny pro údržbu Povrchy čistěte suchým čištěním s vysavačem nebo měkkým kartáčem.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Výrobek není klasifikován jako zdraví nebezpečný. Soubor: tunto_fine_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –