• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Valtti Opaque

Charakteristika

Jako krycí barva je VALTTI  OPAQUE speciálně vhodná na předtím natírané dřevěné povrchy s alkydovými barvami nebo mořidly, které potřebují nový nátěr. Doporučený na termálně upravená dřeva.

Použití

Venkovní dřevěné stěny, podbití, dveře, sruby, ploty, okna, přístřešky, záhradní nábytek atd.

 

Základní barvy VVA a VC
Barevná škála Dostupná v bílém prevedení, Tikkurila Vinha a Fasádní vzorkovnice.
Upozornění: Požadovanou barevnost odstínu dosáhne nátěr až po jeho úplném proschnutí.
Stupeň lesku 4. Polomatný
Vydatnost Opracované dřevo: 8–10 m2/l na jeden nátěr.
Neopracované dřevo: 4–8 m2/l na jeden nátěr. Síla vlhkého fi lmu je přibližně 100–250 µm na jeden nátěr, při suchém filmu přibližně 40–100 µm na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení 10 l, 3 l, 1 l
Ředidlo Voda
Směšovací poměr Je-li nutné zřeďte do 10 % vodou.
Způsob nanášení Štětcem nebo stříkáním.
Polyesterové a nylonové štětce jsou nejvhodnější pro natírání VALTTI OPAQUE. Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0.0018˝–0,023˝ vrchol paprsku.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Běžně zaschlý na dotek po 1 hodině a přetíratelný po 2 hodinách.
Objem sušiny kolem 37%, závisí na odstínu
Hustota 1.2 kg/l, ISO 2811
Skladování Chraňte před mrazem.
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20%, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava Povrch musí být čistý, suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu. Pro očistění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vyspravte suky a pryskyřičné oblasti s Tikkurila lakem na suky. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Ubezpečte se, zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené. Ubezpečte se, zda je celý povrch připravený na základní nátěr a natírání. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikorozním materiálem.
Upozornění: Viditelná ztráta zabarvení nátěru při světlých odstínech může nastat při přechodech přes suky a pryskyřičné oblasti na dřevě. Co se týká osobitých upozornění k výrobku, vztahují se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, Mahagon´a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříselnou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost povrchu nátěru.
Základní nátěr Nové holé povrchy i předtím natřené, poškozené odloupnuté dřevěné plochy naimpregnujte základním olejem VALTTI BASE. Natřete základem všechny holé kovové části, které mohou rezivět s UNICA METAL PRIMER nebo ROSTEX SUPER.

Upozornění:
Základní nátěr s VALTTI BASE naneste na všechny dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.

Natírání Před použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI OPAQUE.
Čištění nástrojů Nářadí, po použití ihned očistěte vodou.
Pokyny pro údržbu Závisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, běžně stačí jeden nátěr VALTTI OPAQUE po 5–7 letech.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Dráždivý, Xi. Obsahuje: 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Soubor: vinha_-_valtti_opaque_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –