• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Valtti Akvacolor

Charakteristika

Vodouředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo.

Použití

Střešní krytiny, okapy, ploty, okna, přístřešky, ploty, sruby, záhradní nábytek atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

 

 

 

 

 

Základní barvy EC
Barevná škála Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card.
Stupeň lesku 5. Matný
Vydatnost Opracované dřevo: 8–12 m2/l na jeden nátěr.
Neopracované dřevo: 4–8 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení 18 l, 10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l
Ředidlo Voda
Způsob nanášení Štětcem nebo stříkáním.
Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0,009˝–0,013 vrchol paprsku.
Upozornění: Polyesterové a nylonové štětce jsou nejvhodnější pro aplikaci VALTTI AKVACOLORU.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Běžně zaschlý na dotek po 2–3 hodinách a přetíratelný po 24 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost mohou zpříčinit delší dobu schnutí.
Objem sušiny kolem 22%, závisí na odstínu
Skladování Chránit před mrazem.
Kód výrobku 4500070P
Příprava Povrch musí být čistý a suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu z povrchu.
Pro očistění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Ubezpečte se, zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené a zabezpečte, aby byla impregnace VALTTI AKVACOLORU do dřeva dostatečná. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikorozním materiálem. VALTTI AKVACOLOR nedoporučujeme používat spolu
s lněno-olejovým tmelem. Najlepší kvalitu neodlupující se složky, která vytváří ochrannou vrstvu, dosáhnete v souladu s dodržením pokynů od výrobce.Věnujte pozornost upozornění vztahující se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, mahagon a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříselnou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost nátěru.
Základní nátěr Natřete základem VALTTI AKVA BASE, který naneste na dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.
Ošetření Před použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI AKVACOLORU ve směru růstu dřeva. Obzvlášt si dejte záležet při natírání na letech dřeva. Chraňte rostliny před odstřiky VALTTI AKVACOLORU a VALTTI AKVA BASE.
Čištění nástrojů Nářadí, po použití, ihned očistěte vodou.
Udržovací ošetřování Závisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, běžně stačí dva nátěry VALTTI AKVACOLORU po 3–5 letech.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Dráždivý, Xi. Obsahuje: 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on, 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on a 2-methyl-2H-isotiazol-3-on. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Soubor: valtti_akvacolor_wood_oil_akva_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –