• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Valtti Extra

Charakteristika

Střešní krytiny, okapy, dveře, ploty, okna, přístřešky, ploty, dřevěné balkony, sruby, zahradní nábytek atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

Použití

Střešní krytiny, okapy, dveře, ploty, okna, přístřešky, ploty, dřevěné balkony, sruby, zahradní nábytek atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

 

 

 

Základní barvy EC
Barevná škála Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card. Konečný odstín závisí na druhu dřevěného povrchu a původní barvě dřevěného povrchu. Nedoporučujeme používat nenatónovaný VALTTI EXTRA, protože právě barviva tvoří tu část, která chrání dřevo před UV-zářením.
Stupeň lesku 2. Lesklý
Vydatnost Opracované dřevo: 10–12 m2/l na jeden nátěr.
Neopracované dřevo: 4–8 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení 18 l, 10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l
Ředidlo Lakový benzín 1050
Směšovací poměr Valtti Extra není nutné ředit.
Způsob nanášení Štětcem nebo stříkáním.
Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0,009˝–0,013˝ (0,23–0,33 mm) vrchol paprsku.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Běžně zaschlý na dotek po 8 hodinách a přetíratelný po 24 hodinách.
Objem sušiny kolem 40%, závisí na odstínu
Hustota 0.9 kg/l
Kód výrobku 560_0070
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20% , teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava Povrch musí být čistý a suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu. Pro očistění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Ubezpečte se zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené a zabezpečte, aby byla impregnace VALTTI EXTRA do dřeva dostatečná. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikorozním materiálem. VALTTI EXTRA nedoporučujeme používat spolu s lněno-olejovým tmelem. Nejlepší kvalitu neodlupující se složky, která vytváří ochrannou vrstvu, dosáhnete v souladu s dodržením pokynů od výrobce. Co se týká osobitých upozornění k výrobku,
vztahující se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, mahagon a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříselnou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost povrchu nátěru.
Základní nátěr Základní nátěr VALTTI BASE, který naneste na dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.
Ošetření Před použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI EXTRA ve směru růstu dřeva. Obzvlášť si dejte záležet při natírání na letech dřeva. Chraňte rostliny před šplouchnutím VALTTI EXTRA a VALTTI BASE. Konečný stupeň lesku a odstínu závisí na druhu dřeva a počtu aplikovaných nátěrů.
Čištění nástrojů Nářadí očistěte s ředidlem 1050.
Pokyny pro údržbu Závisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, stačí jeden nátěr VALTTI EXTRA po 3–5 letech.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Hořlavý. Zdraví škodlivý, Xn. Obsahuje: těžký benzin (ropný), hydrogenačně rafi novaný, těžký, [(dimetylamino)sulfonyl](fl uór) (dichlór)-N-(4- totyl) metansulfenamid butanon-oxim. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Upozornění!: Hadry a brusný prach, obsahující výrobek, mohou vyvolat požár samovzícením, proto je nutné je uložit do vody před likvidacií, nebo je přímo, po vyschnutí, spálit. Soubor: valtti_extra_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR 3 III