• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Valtti Wood Oil Akva

Charakteristika

Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony, dveře. Doporučený na termálně upravená dřeva.

Použití

Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony, dveře.

 

 

 

 

 

 

Základní barvy EC
Barevná škála Bezbarvý: Semi-transparent wood finishes colour card.
Konečný efekt není definovaný. Olej se vsaje do povrchu a normálně nevytváří pevný film.
Stupeň lesku neurčitý
Vydatnost Přibližně 5–7m2/l na jeden nátěr, závislá na pórovitosti povrchu.
Velikosti balení 10 l, 3 l, 1 l
Ředidlo Voda
Směšovací poměr voda
Způsob nanášení Štětcem nebo houbou
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Zaschlý na dotek po několika hodinách za normálních podmínek. Pórovitost podkladu a množství použitého oleje ovlivňuje dobu schnutí. Druhý nátěr můžete aplikovat hned jakmile je olej vstřebán do dřeva nebo do povrchu nebo když je povrch suchý, normálně přibližně po 24 hodinách.
Odolnost proti povětrnostním vlivům Zkontrolujte ročně stav naolejovaného povrchu a je-li třeba ošetřete olejem.
Objem sušiny cca 16%
Hustota 1.0 kg/l, ISO 2811.
Skladování Chraňte před mrazem. Špatně uzavřené nádoby nebo odlité plechovky a/nebo natónované výrobky neodolávají dlouhodobému skladování.
Natónované výrobky by měly být použity během stejné sezóny natírání.
Kód výrobku 256_0070
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být během natírání a schnutí nejméně +5oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava Odstraňte nečistotu a odlupující se nebo nesoudružný materiál z dřevěného povrchu. Jestliže předtím ošetřené povrchy ztmavly a je na nich plíseň, umyjte povrchy s HOMEENPOISTO (odstraňovač plísní) nebo s TEHOPESU (účinný čistič) podle návodu na použití.
Ošetření Před aplikací VALTTI WOOD OIL AKVA důkladně promíchejte a také čas od času během aplikace. Aplikujte 1 až 2 nátěry štětcem nebo houbou. Nanášejte na celý povrch štětcem bez přerušení, aby jste předešli vzniku tmavších spojů. Zbylý olej během 30 minut setřete, jelikož olej by neměl tvořit na dřevě film.
Druhý nátěr může být aplikován jakmile je olej vstřebán nebo povrch je suchý, normálně po 24 hodinách. Ohledně více intezivní barvy se doporučuje natónovaný olej na dřevo (aplikace 2 krát). Ošetření olejem učiní vzhled dřeva tmavším. Je-li třeba povrchy ošetřete jednou ročně.
Čištění nástrojů Nářadí umyjte s mýdlem a vodou nebo TIKKURILA PENSSELIPESU (čistič štětců).
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Obsahuje směs kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.
Soubor: valtti_akvacolor_wood_oil_akva_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
PŘEVOZ VAK/ADR –