• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Miranol

Charakteristika

Univerzální tixotropní alkydový email s vysokým leskem. Na vnitřní a  venkovní nátěry dřevěných, dřevotřískových, dřevovláknitých a kovových povrchů. Mírný zápach.
Miranol je lehko aplikovatelný, nestéká a rovnoměrně se roztéká.

Použití

Nábytek, dveře, vnitřní okenní rámy, nářadí, lodě, kola, dopravní prostředky, značky atd.

 

 

 

 

 

Základní barvy A a C
Barevná škála Vzorkovnice Miranol a Tikkurila Symphony
Stupeň lesku 1. Plně lesklý
Vydatnost 12–14 m2/l pro kovové povrchy.
10–12 m2/l pro hladké dřevěné povrchy
Velikosti balení Standardní odstíny: 1/3 l, 1 l, 3 l a 10 l
Ředidlo Lakový benzín 1050 a Ředidlo pro stříkací barvy 1032
Směšovací poměr Bezvzduchové stříkání:
– tryska 0,009“–0,013“ t. j. 0,230–0,330 mm
– ředění 10–20 %
Běžné stříkání:
– tryska pro tekutinu o 1,4 mm–1,8 mm
– ředění 25–35 % z objemu
Způsob nanášení Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
(při stříkání nesmí tloušťka suchého filmu překročit 40 µm)

Ředidlo 1050 nebo ředidlo 1032.

Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Zaschlý proti prachu po 3–4 hodinách, další nátěr po 24 hodinách.
Odolnost proti vymývání Dobrá se všemi běžnými čistícími prostředky.
Chemická odolnost Odolává Terpentýnu, Lakovému benzinu a Metylalkoholu, neodolává silným rozpouštědlům.
Tepelná odolnost 120 °C. Světlé odstíny mohou při vysokých teplotách zežloutnout.
Odolnost proti povětrnostním vlivům Dobrá. Rovněž v průmyslovém a mořském prostředí.
Odolnost proti otěru Dobrá.
Odolnost proti světlu Dobrá.
Odolnost proti olejům a tukům Odolává mazacím olejům a tukům, rostlinným a živočišným tukům.
Objem sušiny cca 50%
Hustota 0,9–1,1 kg/l závisí na odstínu
Kód výrobku 555_6001/3
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota
vzduchu a povrchu musí být nejméně +5oC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. (Poznámka: Schnutí při těchto hraničních podmínkách je pomalejší jako při standardních podmínkách t. j. +23oC, relativní vlhkost 50%. Obzvlášť schnutí tmavých odstínů tónovaných s tónovacími barvami MONICOLOR je pomalejší).
Příprava Nenatřené povrchy:
Odstraňte nečistotu, prach, rez, oleje a mastnoty z nenatřených povrchů. Dřevěné povrchy natřete základní barvou JEHU nebo UNICA ADHESION PRIMER. Kovové povrchy, v suchém vnitřním prostředí, mohou být natírány přímo MIRANOLEM. V ostatních případech a pro zinkové nebo hliníkové povrchy doporučujeme použít jako základní barvu UNICA METAL PRIMER. Hliníkové povrchy zdrsněte broušením.

Již natřené povrchy:
Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem MAALIPESU, potom je důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte popraskanou barvu a rez se škrabkou nebo drátěným kartáčem a přebruste celý povrch. Odstraňte prach po broušení. Vyspravte díry a praskliny (dřevěné povrchy) s tmelem SPAKKELI ALKYD. V případě, že je povrch ve špatném stavu natřete tyto povrchy jedenkrát základní barvou JEHU nebo UNICA ADHESION PRIMER (dřevěné povrchy). Ve vlhkých prostorách je nutné natřít kovové povrchy základní barvou
UNICA METAL PRIMER.

Základní nátěr Zašpiněné povrchy mohou být očištěny s neutrálním nebo slabě alkalickým čistícím roztokem (pH 7–10)
s použitím houby nebo hadrem.
Natírání Před použitím MIRANOL dobře promíchejte a zřeďte pro aplikaci štětcem, je li to nutné, s ředidlem 1050 a pro aplikaci stříkáním s ředidlem
1032. MIRANOL nanášejte 1–2 krát štětcem nebo stříkáním.
Čištění nástrojů Nářadí očistěte ředidlem 1050.
Udržovací ošetřování Údržbové natírání:
Byl-li povrch předtím natřený s alkydovou barvou MIRANOL, můžete použít všechny druhy barev vhodné na údržbové natírání povrchů natřených alkydovou barvou. Viz položku Příprava
podkladu.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Výrobek je klasifikován jako zdraví nebezpečný. Hořlavý. Obsahuje: Alifatické uhlovodíkové rozpouštědlo. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.
Soubor: miranol_decorative_paint_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR 3 III