• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Unica Enamel Semi Gloss

Charakteristika

Univerzální speciální alkydový email k použití na vnitřní i vnější dřevo, kov, sklolaminát a plastové podklady. K použití na vnitřní i vnější dřevo, kov,  sklolaminát a plastové podklady. Unica Semigloss Enamel může být použita k přetírání alkydových nebo kysele katalyzovaných barev.

Použití

Nábytek, dveře, okna, stroje, tabule – vývěsní štíty atd. a nad čáru ponoru lodí

 

 

 

 

Základní barvy A a C
Barevná škála Tikkurila Miranol/Unica vzorkovnice a většina odstínů z Tikkurila Symphony Collection.
Stupeň lesku 3. Pololesklý
Vydatnost 10–12 m2/l. Při hladkých dřevěných površích (na 1 nátěr) 12–14 m2/l. Při hladkých kovových a plastických površích (na 1 nátěr) Síla vlhkého filmu je přibližně 70–80 µm na jeden nátěr, síla suchého filmu je přibližně 35–40 µm na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na mnohých faktorech jako je drsnost, pórovitost povrchu, způsob aplikace a podmínek při aplikaci.
Velikosti balení 3 l, 1 l
Ředidlo Lakový benzín 1050
Způsob nanášení Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Bezvzduchové stříkání: – tryska 0,009“–0,013” (0,230–0,330 mm) vrchol paprsku a ředění s ředidlem 1032 do 20 %.
Při běžném stříkání: – použijte 1,4 mm–1,8 mm kapalnou trys a ředění do 35 % s ředidlem 1032 (DIN 18–25 s).
Poznámka: Když aplikujete UNICA SEMI-GLOSS ENAMEL stříkáním, neměla by síla suchého fi lmu přesáhnout 40 µm.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Zaschlý na dotek po 7,5 hod a přetíratelný po 16 hodinách. Nízká teplota vzduchu a vysoká vlhkost ovzduší mohou prodĺoužit dobu schnutí.
Odolnost proti otěru dobrá (DIN 53778)
Tepelná odolnost 120 °C (ISO3248).
Světlejší odstíny při vysokých teplotách žloutnou.
Chemická odolnost dobrá (ISO 2812-1)
Objem sušiny cca 42%
Hustota 0,9–1,2 kg/l, závisí na odstínu
Skladování Chraňte před mrazem.
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5oC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava Podklad musí být čistý, suchý a odmastěný, zbavený nečistoty, olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. Povrch doporučujeme umýt vhodnými čistícími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Natřete suky a pryskyřičné plochy s lakem na suky OKSALAKKA TIKKURILA KNOTTING LACQUER. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zmatněné. Zabezpečte, aby byl povrch před aplikovaním důkladně připravený.
Natírání Nové nenatřené dřevěné povrchy natřete základní barvou UNICA ADHESION PRIMER (OTEX NEBO JEHU). Nenatřené plochy, které by mohly rezavět, natřete Unica metal Primer (Rostex Super.
Vrchní nátěr: Před použitím promíchejte. Aplikujte jednu nebo dvě vrstvy UNICA SEMI-GLOSS ENAMEL. Konečný vzhled emailu je závislý na podmínkách natíraného povrchu a od možné změny vybarvení odstínu. Na nové plastické povrchy aplikujte vždy 2 nátěry.
Čištění nástrojů Ihned po práci nářadí očistěte s ředidlem 1050.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Obsahuje: benzín (ropný), hydrogeneračně odsířený, těžký a butanon-oxim. Hořlavý. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat alergickou reakci.
Soubor: unica_enamel_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –