• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Feelings Extra Durable

Feelings Extra DurableTYP: Vodouředitelná akrylátová latexová barva určená na vnitřní stěny a stropy.

VHODNOST: Omítky, beton, panely a cihlové povrchy, MDF, atd.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:  může být použitá jako základní barva na dřevěné a kovové povrchy. Rovněž se používá na přemalování povrchů předtím natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami.

 

 

 

technicke_udaje_feelings_extra_durable.jpg
Základní barvy A a C
Barevná škála Bílý a podle celé vzorkovnice Tikkurila Symphony Colour
Collection.
Stupeň lesku 4. Polomatný
Vydatnost 7–10 m2/l na jeden nátěr.Výše uvedená vydatnost je orientační, a je závislá od mnohých
faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace.
Velikosti balení 10 l, 3 l, 1 l
Ředidlo Voda
Způsob nanášení Štětcem nebo válečkem. Zakončete dekoračním válečkem. Ředění:
Je li to nutné zřeďte do 5% vodou.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Zaschlý na dotyk po 2 hodinách a přetíratelný po 4 hodinách.
Úplně vytvrzený po 2 – 3 dnech.
Odolnost proti vymývání Odolává víc jako 10 000 cyklům (SFS 3755).
Chemická odolnost Dobrá (ISO 2812-1)
Tepelná odolnost do 85°C (ISO 4211-1, 4211-3)
Objem sušiny Kolem 36%
Hustota 1.2 kg/l
Skladování Chraňte před mrazem.
Kód výrobku 724/5_6001/3
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být
nejméně +5ºC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty,
olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových
skvrn.Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a
odstraňovačem plísní MOULD REMOVAL. PRESTO tmelem od Tikkurily
vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak
nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou
natřené a tmelené povrchy byly zbavené lesku (např.
zbroušením).
Základní nátěr S FEELINGS UNIVERSAL PRIMER natřete celé, ještě nenatřené stěny
a stropy a bodově všechny holé plochy na předtím natíraných stěnách
a stropech. Všechny holé dřevěné plochy natřete s UNICA ADHESION
PRIMER a holé kovové plochy s UNICA METAL PRIMER. V prostorách se
zvýšenou vlhkostí by měl být na stěny a stropy aplikovaný základní
nátěr FEELINGS MOISTURE STOP ještě před aplikovaním základního
nátěru FEELINGS UNIVERSAL PRIMER a FEELINGS EXTRA DURABLE.
Natírání Před použitím dobře promíchejte a aplikujte dvě vrstvy FEELINGS
EXTRA DURABLE.
Čištění nástrojů Ihned po práci nářadí očistěte vodou.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Výrobek není klasifi kován jako zdraví škodlivý. S výrobkem
manipulujte opatrně. Vyhněte se déletrvajícímu kontaktu s pokožkou
a vdechovaní prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na
vyžádání.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte v souladu s místními
předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –
ssa130308/ars200308/mpy251005/724- Soubor: feelings_extra_durable_2.pdf