• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Presto LF

TYP: Vodouředitelný tmel emisní klasifikace M1, plnící schopnost 4 mm bez praskliny s minimálním smršťováním a dobrou přilnavostí

VHODNOST: Speciálně určen pro dříve natřené povrchy, pro úplně nebo částečně vytmelení sádrokartonů, na dřevovláknité plochy, betonové i omítkové povrchy, spáry dřevotřískových a sádrokartonových desek.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:  Stěny a stropy vnitřních suchých prostorů.

 

 

 

 

 

presto-1.jpg
Barevná škála Bílá
Emisní třída stavebního materiálu M1
Vydatnost
Velikosti balení 0,2 l, 0,5 l, 3 l a 10 l
Ředidlo Voda
Směšovací poměr voda, obvykle neředit
Způsob nanášení Hladká stěrka, ocelová špachtle
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Brousitelné a přetíratelné po 2–24 hod– závisí na nanášené síle, teplotě, relativní hustotě vzduchu
Plnící schopnost Velikost zrn: max 0,15 mm 4 mm, nevypraskává, nesesychá, nedrolí se, vynikající přilnavost.
Objem sušiny 61%
Hustota 1,2 kg/l, ISO 2811
Skladování Chraňte před mrazem.
Kód výrobku 001_6531
Sesychání a praskání Minimální smršťování a dobrá přilnavost.
Podmínky nanášení Tmelený povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava Nenatírané povrchy:Odstraňte mastnotu, prach, nečistoty a odlupující se nebo nesoudružný materiál. Hladkou stěrkou naneste tmel.

Dříve natíraný povrch:

Omyjte dříve natíraný povrch přípravkem MAALIPESU a poté opláchněte vodou. Před dalším ošetřením nechejte povrch uschnout. Odlupující se nebo nesoudružný materiál odstraňte škrabkou a brusným papírem. Hladký povrch zdrsněte. Odstraňte brusný prach. Špachtlí naneste tmel.

Vyplňování Špachtlí naneste tmel. Zaschlý povrch zbruste a odstraňte brusný prach. Podle potřeby naneste další vrstvu tmelu.
Čištění nástrojů Nářadí očistěte vodou.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý.S výrobkem zacházejte opatrně. Vyvarujte se dlouhodobému kontaktu s pokožkou a vdechování výparů ze stříkání.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –
Soubor: presto_fillers_2.pdf