• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Spakkeli Alkyd Tmel

TYP: Alkydový tmel

VHODNOST: Pro vytmelení dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek a kovových povrchů uvnitř a na suchém místě venku. Velmi vhodný pro použití ve spojení s disperzními akryláty, alkydy, olejovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami. Snadno brousitelný za sucha i s vodou.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Nábytek, dveře, vnitřní okenní rámy, částečné vyrovnávání malých povrchů a na vyspravování trhlin.

 

 

 

 

 

spakkeli1.jpg
Barevná škála Bílá
Velikosti balení 1/3 l, 1 l
Ředidlo Lakový benzín 1050
Způsob nanášení Hladké ploché hladítko.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu 6–24 hodin, závisí na nanesené vrstvě.
Objem sušiny 70%
Hustota 1.8 kg/l
Skladování Skladování na chladném místě nebo přeprava nemají vliv na materiál.
Kód výrobku 007_2260
Podmínky nanášení Tmelený povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5°C.
Příprava Nenatřené povrchy:Odstraňte nečistotu, prach a odlupující se nebo nesoudružný materiál z nenatřených povrchů. Pórovité povrchy natřete základem s JEHU.Předtím natřené povrchy:

Umyjte s čistícím prostředkem MAALIPESU a důkladně opláchněte vodou. Odstraňte popraskanou barvu škrabkou a lesklé povrchy důkladně přebruste do matu.

Odstraňte prach po broušení.

Vyhlazování Alkydový tmel SPAKKELI aplikujte plochým hladítkem přímo na dřevěný, dřevovláknitý, dřevotřískový a kovový povrch. Pórovité povrchy před tmelením natřete základní barvou. SPAKKELI alkydový tmel není nutné ředit pro aplikaci hladítkem ale při vyrovnávání větších ploch zřeďte s ředidlem 1050. Jako další nátěr na vytmelený povrch můžete aplikovat syntetickou základní barvu, vrchní barvu, nebo také vodouředitelnou disperzní barvu na bázi akrylátu.
Čištění nástrojů Nářadí očistěte s ředidlem 1050.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Hořlavý. Obsahuje rozpouštědlový benzín 5–10 %. Zdraví škodlivý při vdechování.
Vysoce hořlavý
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Tekuté zbytky zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR 3 III
Soubor: spakkeli_alkyd_2.pdf