• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Spakkeli Wood Putty

TYP: Vodouředitelný speciální tmel.

VHODNOST: Pro vyplňování spár a děr na vnitřní dřevěném povrchu. Tmelem vyplněné díry je vhodné mnořit a natírat. Po zaschnutí vypadá tmel jako neošetřený dřevěný povrch.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Nábytek, dveře, montované dřevěné stěny a stropy.

 

 

 

 

 

 

spakk.jpg
Barevná škála Borovice, suk borovice
Bříza, suk břízy
Dub, suk dubu
Buk, bílý, černý a mahagonový
Stupeň lesku 5. Matný
Velikosti balení 1/2 l
Ředidlo Voda
Způsob nanášení Hladké ploché hladítko.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Tenkou vytmelenou vrstvu můžete přebrousit asi po 4 hodinách a hrubší vrstvy po 24 hodinách.
Objem sušiny 67%.
Hustota 1.8 kg/l, ISO 2811
Skladování Chraňte před mrazem.
Podmínky nanášení Tmelený povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5 oC.
Příprava Odstraňte nečistotu, prach a odlupující se nebo nesoudružný materiál z povrchů. Naneste SPAKKELI tmel na dřevo s hladkým plochým hladítkem. Je-li to nutné zřeďte vodou. Větší otvory je lépe vytmelit na dvakrát nebo vícekrát. Přebruste povrch a odstraňte prach po broušení. Povrch může být namořen např. s vnitřním mořidlem na dřevo PIRTTI nebo lakovým mořidlem DICCO COLOR. Povrch můžete nalakovat s lakem KIVA INTERIOR LACQUER, panelovým lakem KIVA PANEL LACQUER, event. matným lakem JALO, matným podlahovým KIVA FLOOR.
Čištění nástrojů Nářadí očistěte vodou.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Výrobek není klasifikovaný jako zdraví škodlivý.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Tekuté zbytky zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –
Soubor: spakkeli_2.pdf